ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm

New Products


ไร่ปลูกรัก


"ไร่ปลูกรัก" และร้านอาหารอโณทัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 โดยสองสามีภรรยา คุณกานต์และคุณอโณทัย ก้องวัฒนา ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมงอินทรีย์บนเนื้อที่ 60 ไร่ โดยได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Accredited) ,มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป(EU Organic Regulation)and USDA&Canadian Organic Regulation.

 

ปัจจุบัน ส่งออกและจำหน่ายสินค้าเเปรรูปออร์แกนิกในซูเปอร์มาเก็ต ได้แก่

- ท๊อปซูเปอร์มาเก็ต

- สินค้าเเปรรูป ส่งจำหน่ายในประเทศ ที่ ทีอปซูเปอร์มาเก็ต

- สินค้าเเปรรูป ส่งจำหน่ายใน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปกว่า สิบประเทศ

- อีกทั้งยังเปิดไร่ให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรม ท่องเที่ยว และสถานีเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม

ตารางกิจกรรม


กิจกรรมประจำเดือน

ADDRESS


130 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160
Contact: +660-8633-2736-5
Email: thaiorganicfood@gmail.com
ติดต่อเรา
Copyright © 2018 Thaiorganic Food
ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm