consultant person
 
  organic consultant
 
  organic training

 
Email :
 
 
 
    Organic consultant and training :

   organic consultant
 

picture of 0
 
 
 
 

 สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษาการทำเกษตรอินทรีย์

เเบ่งตามลักษณะ ขนาดพื้นที่ และรูปแบบองค์กรธุรกิจหรือครอบครัว

1.ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

2.โรงงานแปรรูปอาหารออร์แกนิก

3.กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน

4.แปลงผักออร์แกนิกในบ้าน

หัวข้อการให้คำปรึกษา เช่น

การออกแบบพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์

การวางเเผนทางการตลาดเกษตรอินทรีย์

การวางเเผนการผลิตเกษตรอินทรีย์

การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

การเตรียมทำเกษตรอินทรีย์หลังเกษียณ

การออกแบบพื้นที่และกิจกรรมปลูกผักสำหรับเด็ก

การจัดการชุมชนและบริหารซัพพลายเชนเกษตรอินทรีย์

ออร์แกนิกฟาร์มในโรงเเรม รีสอร์ทแอนด์สปา

เป็นต้น          

     ผู้ให้คำปรึกษา

คุณกานต์ ฤทธิ์ขจร เกษตรกรผู้ก่อตั้งไร่ปลูกรัก

สนใจรับคำปรึกษากรุณาเเจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

 

1.จำนวนพื้นที่กี่ไร่

 

 

2.วัตถุประสงค์ของเจ้าของพื้นที่

 กรุณาติดต่อ veg.thaiorganicfood@gmail.com

เพื่อนัดหมายเวลาติดต่อกลับครับ

ประวัติผู้ให้คำปรึกษากรุณาคลิ๊ก 

 

 

HOME | ABOUT US | IFOAM | WHY ORGANIC FOOD | GALLERY | PRODUCTS | CONTACT US

Copyright © 2003 Thai Organic Food Co.,Ltd.