ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm
Home   /   กิจกรรม

organic farm design อบรมการออกแบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์


การอบรมการออกแบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ตัวต่อตัว (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
ณ.ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี
รายละเอียด............
โปรแกรมใน 1 วัน
0930 ลงทะเบียน
ภาคเช้า
หัวใจการออกแบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางกายภาพฟาร์ม สิ่งมีชีวิตในฟาร์ม การวางผังแปลงและสิ่งปลูกสร้างในฟาร์มให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลและสภาพภูมิศาสตร์

1200 รับประทานอาหารกลางวันเมนูเรียบง่ายด้วยวัตถุดิบออร์แกนิก

ภาคบ่าย
หลักการคำนวนและแบ่งพื้นที่ บ่อน้ำ คันคู ระบบน้ำชลประทานในฟาร์มให้เชื่อมโยงระบบการผลิตพืชอินทรีย์ น้ำท่วมน้ำแล้ง ปศุสัตว์อินทรีย์และพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นภายในฟาร์มอินทรีย์

1600 ภาคสนามเดินชมพร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบปั้มน้ำระบบต่างๆ การวางแปลนแปลงและสิ่งปลูกสร้างในไร่ปลูกรัก

1700 เวริคชอปภาคปฎิบัติออกแบบฟาร์มของท่านเองพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
(กรุณาส่งล่วงหน้า แผนผังฟาร์ม พร้อมระบุทิศ ที่ข้างเคียงปลูกหรือทำอะไร แหล่งน้ำ บรรยายประวัติที่ดินของท่าน)

สรุปและตอบข้อซักถาม

1800 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าอบรม 3,500 บาทรวมค่าเอกสาร&อาหารกลางวันออร์แกนิก
รับสมัครจำนวนไม่เกิน 1 คนต่อวัน

ชื่อบัญชี
บริษัท ไทยออแกนนิค ฟู้ด จำกัด
สาขาพระราม 9
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี
066-267093-2

 

***ไร่ปลูกรัก ก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยคุณกานต์และคุณอโณทัย มีพื้นที่ 60 ไร่ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFOAM),มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา(USDA)และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป(EU) ไร่ปลูกรักผลิตผักอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปส่งขายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมถึงเปิดไร่เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และมีบริการให้คำปรึกษาการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์แก่ผู้สนใจ

 

****ประวัติวิทยากร
คุณกานต์ ฤทธิ์ขจร เกษตรกรผู้ก่อตั้งไร่ปลูกรัก
2000-Present ก่อตั้งไร่ปลูกรัก

2009-2012 ที่ปรึกษาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Cambodia Organic Project Consultant for Food and Agriculture of the United Nation(FAO)

2011-2012 ที่ปรึกษาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Myanmar Organic Project Consultant for Food and Agriculture of the United Nation(FAO)

2010-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย Vise President Thai Organic Trade Association (TOTA)

2010-ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายสัตว์น้ำ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Aquaculture Board ,Agriculture and Coopelative Department

2010-2012 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาปศุสัตว์อินทรีย์ มกอช. สำนักงานมาตรฐานการสินค้าเกษตรและอาหารเเห่งชาติ

2012-2014 ที่ปรึกษาเกษตรอินทรีย์ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) The Support Art and Claft international Center of thailand

2013-2018 Organic ที่ปรึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ( ว วชิรเมธี )

2015 คอลัมนิสต์ในนิตยสาร "บ้านและสวน"

2016 ผู้เขียนหนังสือ "กว่าจะมาเป็นไร่ปลูกรัก"
ผู้เขียนหนังสือ"ปลูกผักปลูกคน"

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลฟาร์มเกษตรอินทรีย์ดีเด่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Organic Best Farm Awards from Thai Minister of agriculture and coopelative

 

รางวัลฟาร์มเกษตรอินทรีย์ดีเด่นจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย Organic Best Farm Awards from ACT Organic Agriculture Certification Thailand

 

รางวัลดีเด่นสำหรับธุรกิจขนาดย่อมจากเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมแห่งเอเชีย
SVN Awards for Small Bussiness from Social Venture Network Asia(Thailand)

 

รางวัลฟาร์มดีเด่นสำหรับครอบครัวในวันสุดสัปดาห์ Best Farm For Family Holiday from LONELY PLANET TRAVELLER THAILAND

 

รางวัลชีวจิตอวอร์ด Cheevajit Thailand Magazine Awards
 
อ่านบทความ เกษตรกรรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ 
อ่านบทความ เทรนด์การทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในระดับโลก
 

 

ADDRESS


130 หมู่1 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ ราชบุรี 70160
Contact: +660-8633-2736-5
Email: thaiorganicfood@gmail.com
ติดต่อเรา
Copyright © 2018 Thaiorganic Food
ออร์แกนิคฟาร์ม ผักออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic farm